Privatlivs politik

Vi respekterer privatsfæren for enhver person, som registrerer sig på webstedet for paidwings eller besøger dette og/eller bruger de tjenesteydelser, som vi stiller til rådighed (“tjenesteydelsen fra paidwings“) via webstedet for paidwings, og vi bestræber os på, at garantere en sikker online oplevelse.


1 FORMÅLET MED DENNE ERKLÆRING

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer vores tilgang til håndtering af enhver form for personlige oplysninger, som du i forbindelse med din brug af tjenesteydelserne fra paidwings muligvis stiller til rådighed (eller som kan indsamles om dig). Derudover nævnes dine rettigheder i denne erklæring, som du har i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger gennem paidwings. For yderligere informationer, så klik venligst her.


2 HVEM VI ER OG HVAD VI GØR

Tjenesteydelsen fra paidwings drives af Paidwings AG („paidwings“). Denne virksomheds hovedaktiviteter omfatter driften af en centraliseret platform til et netværk af online dating-sider, som gør det muligt for brugerne at oprette egne datingprofiler, samt at kontakte andre brugere af platformen eller andre platforme, som vi driver. Bemærk venligst, at en datingprofil, som du opretter på diskretdating.dk, også er offentlig tilgængelig for brugerne af vores øvrige platforme. For yderligere informationer, så klik venligst her.


3 HVORDAN KONTAKTER DU OS?

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os. Til dette formål kan du til enhver tid kontakte operatøren direkte, f.eks. via mail, på den adresse, der er angivet i aftrykket. Derudover er operatørens databeskyttelsesansvarlige også tilgængelig for dig: Daniel Raimer, advokat, fra advokatfirmaet Daniel Raimer i Düsseldorf; kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren kan findes i hans Imprint. operatørens repræsentant i EU er fru i Düsseldorf, Tyskland. Repræsentanten kan kontaktes direkte via e-mail og fungerer i EU ud over operatøren som et kontaktpunkt for spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til GDPR. Bemærk venligst, at repræsentanten og dennes kontakt-e-mail kun er tilgængelig for GDPR-relaterede forespørgsler. Alle andre forespørgsler (f.eks. annulleringer, feedback på produktet osv.) vil IKKE blive håndteret af vores repræsentant; kontakt venligst vores kundeservice via [INDSÆT EMAILADRESSE].


4 DISSE PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLER VI, OG SÅDAN GØR VI DET

Vi indsamler dine personlige oplysninger med det primære mål, at gøre det muligt for dig, at få en individuel oplevelse, og for at kunne stille tjenesteydelser og funktioner til rådighed for dig, hvor sandsynligheden for, at de opfylder dine behov, er størst. Derfor kan dine personlige oplysninger indsamles på følgende måder:

→ Oplysninger, som du frivilligt stiller til rådighed for os. For yderligere informationer, så klik venligst her.

→ Oplysninger, som vi indsamler gennem din brug af tjenesteydelsen fra paidwings. For yderligere informationer, så klik venligst her.


5 SÅDAN BRUGER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger til effektivt at drive tjenesteydelsen fra paidwings, og til at kunne stille den bedst mulige service til rådighed for dig. Vi kan især benytte dine personlige oplysninger til følgende formål:

→ Tilrådighedsstillelse af tjenesteydelsen fra paidwings. For yderligere informationer, så klik venligst her.

→ Administrering af tjenesteydelsen. For yderligere informationer, så klik venligst her.

→ Analyse af brugerdata. For yderligere informationer, så klik venligst her.

→ Intern lagring af datasæt og overholdelse af lovgivningen. For yderligere informationer, så klik venligst her

→ Markedsføring gennem tredjepart. For yderligere informationer, så klik venligst her.

→ Videregivelse af oplysninger til tredjepartsbehandlere. For yderligere informationer, så klik venligst her.

→ Videregivelse af oplysninger til professionelle rådgivere og potentielle købere. For yderligere informationer, så klik venligst her.


6 SÅDAN FÅR VI DIT SAMTYKKE

Hvis vores brug af dine personlige oplysninger kræver dit samtykke, kan du give os dit samtykke på følgende måde:

• i henhold til de leverede anvisninger, når vi indsamler dine personlige oplysninger

• eller vha. en meddelelse til paidwings via e-mail eller brev til de kontaktoplysninger, der er angivet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.


7 BRUG AF COOKIES

Vær venligst opmærksom på, at tjenesteydelsen fra paidwings kan benytte bestemte cookies, pixler, beacons, logfiler og andre teknologier. Læs venligst vores Cookiepolitik for at læse mere om de cookies, som vi benytter, samt om håndteringen og sletningen af dem.


8 LINKS TIL TREDJEPARTSUDBYDERE OG TJENESTEYDELSER FRA TREDJEPARTSUDBYDERE

Tjenesteydelsen fra paidwings kan indeholde links til tredjeparters websteder og tjenesteydelser. Bemærk venligst, at denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ikke benyttes, hvis du bruger et link til at komme fra paidwings og til et andet websted, eller hvis du anmoder om en tredjepartsudbyders tjenesteydelse. For yderligere informationer, så klik venligst her.


9 DATAOVERFØRSLER UDENFOR EØS

For tiden overfører vi ikke dine personlige oplysninger til steder udenfor EØS.


10 SÅ LÆNGE GEMMER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi gemmer udelukkende dine personlige oplysninger så længe, som det er absolut nødvendigt.

E-mailadresser og personoplysninger, som indsamles i forbindelse med registreringen ift. et nyhedsbrev, gemmer vi indtil samtykket fortrydes.

Kontraktrelevante oplysninger gemmer vi indtil kontrakten afsluttes (inklusiv betaling af alle åbne krav).

Øvrige oplysninger, som fx indsamles i forbindelse med den gratis tilmelding, sletter vi efter et tidsrum uden aktivitet på 60 dage, med mindre det ikke pga. lovmæssige bestemmelser er foreskrevet på en anden måde.


11 FORTROLIGHED OG SIKKERHED FOR DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi bestræber os på sikkert at opbevare de personlige oplysninger, som du stiller til rådighed for os, og vi tager passende forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, misbrug eller en ændring. For yderligere informationer, så klik venligst her.


12 ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER OG DINE ANDRE RETTIGHEDER

I forbindelse med de oplysninger om dig, som vi gemmer, har du følgende rettigheder:

• Din oplysningsret. For yderligere informationer, så klik venligst her.

• Din ret til berigtigelse. For yderligere informationer, så klik venligst her.

• Din ret til sletning. For yderligere informationer, så klik venligst her.

• Din ret til en begrænsning af behandlingen. For yderligere informationer, så klik venligst her.

• Din ret til dataportabilitet. For yderligere informationer, så klik venligst her.

• Din fortrydelsesret. For yderligere informationer, så klik venligst her.

• Dine rettigheder i forbindelse med automatiske afgørelser og profilering. For yderligere informationer, så klik venligst her.

• Din ret til at tilbagekalde dit samtykke. For yderligere informationer, så klik venligst her.

• Din klageret hos tilsynsmyndigheder. For yderligere informationer, så klik venligst her.


13 ÆNDRING AF DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi forbeholder os ret til af og til at foretage ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. For yderligere informationer, så klik venligst her.


Status april 2018